Söktermen advise har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
advise (v) [recommend]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
rekommendera (v) [recommend]
 • rekommenderad
advise (v) [general]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
råda (v) [general]
 • rådd
advise (v) [recommend]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
råda (v) [recommend]
 • rådd
advise (v) [to give advice to; to offer an opinion; to counsel; to warn]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
råda (v) [to give advice to; to offer an opinion; to counsel; to warn]
 • rådd
advise (v) [recommend]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
tillråda (v) [recommend]
 • tillrådd
EN Engelska SV Svenska
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
upplysa (v) [information]
 • upplyst
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
informera (v) [information]
 • informerad
advise (v) [general] ge råd (v) [general]
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
underrätta (v) [information]
 • underrättad

Engelska Svenska översättingar