Söktermen affidavit har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
affidavit (n) [rättsvetenskap] (invariable) affidavit (n) [rättsvetenskap]
SV Synonymer för affidavit EN Översättningar
deklaration [tillkännagivande] (u tax return
utlåtande [tillkännagivande] stance
manifest [tillkännagivande] n manifest (formal)
uttalande [tillkännagivande] n gloss
redogörelse [tillkännagivande] (u exposition
påstående [tillkännagivande] n assertion
anförande [tillkännagivande] n address
genmäle [tillkännagivande] n clever reply
uppgift [tillkännagivande] (u exercise
förklaring [tillkännagivande] (u explanation
bekräftelse [förklaring] (u confirmation
förbindelse [förklaring] (u alliance
bedyrande [förklaring] n declaration
ed [förklaring] (u oath
försäkran [förklaring] (u (invariable) assurance
betyg [vittnesbörd] n certificate
bevis [vittnesbörd] n certifications
attest [vittnesbörd] (u attestation (formal)
dokument [vittnesbörd] n document
certifikat [vittnesbörd] n certificate
EN Engelska SV Svenska
affidavit (n) [law] affidavit (n) [law] (invariable)
affidavit (n) [law] edligt intyg (n) {n} [law]
affidavit edlig skriftlig försäkran

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för affidavit SV Översättningar
confirmation [avowal] bekräftelse (u)
testimony [avowal] vittnesbörd
oath [avowal] svordom (u)
attestation [avowal] (formal bevittnande {n}
profession [avowal] bekännelse (u)
affirmation [avowal] påstående {n}
credentials [evidence] kreditivbrev
certification [evidence] beviset
substantiation [evidence] bestyrkande {n}
demonstration [evidence] demonstration (u)
proof [evidence] prov {n}
data [documentation] data (p)
deposition [documentation] utfällning (u)
exhibit [documentation] bevisföremål {n}
information [documentation] underrättelse (u)
evidence [documentation] bevismaterial
pledge [promise] pantsätta