Söktermen Affiliate har 5 resultat
EN Engelska SV Svenska
affiliate
 • affiliated
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliated
 • affiliated
uppta
 • upptagen
affiliate (v) [connect]
 • affiliated
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliated
 • affiliated
ansluta (v) [connect]
 • ansluten
affiliate (v) [connect]
 • affiliated
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliated
 • affiliated
förena (v) [connect]
 • förenad
affiliate (n v) [something that is affiliated] dotterbolag (n v) {n} [something that is affiliated]
affiliate (n v) [something that is affiliated] filial (n v) [something that is affiliated]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för affiliate SV Översättningar
associate [addition] kamrat (u)
adhere [addition] hålla fast
belong [addition] tillhöra
accompany [addition] medfölja
combine [addition] slå samman
go with [addition] gå ihop med
attach [addition] bifoga
aide [assistant] medhjälpare
attaché [assistant] attaché (u)
subordinate [assistant] underordnad (invariable)
adjunct [assistant] tillsats (u)
sponsor [associate] sponsor (u)
unite [associate] förena
bureau [office] byrå (u)
business [office] göromål
company [office] sällskap {n}
firm [office] firmor
organisation [office] organisation (u)
organization [office] samfund {n}
agency [office] agentur (u)