Söktermen affluence har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
affluence (n) [money] rikedom (n) [money] (u)
affluence (n) [money] välstånd (n) {n} [money]
affluence (n) [money] förmögenhet (n) [money] (u)
affluence (n) [quantity] överflöd (n) {n} [quantity]
affluence (n) [quantity] myckenhet (n) [quantity] (u)
EN Engelska SV Svenska
affluence (n) [quantity] riklighet (n) [quantity] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för affluence SV Översättningar
copiousness [plenty] riklighet (u)
excess [plenty] överskott {n}
luxuriance [plenty] yppighet (u)
overflow [plenty] bräddavlopp
profusion [plenty] (formal slöseri {n}
exuberance [plenty] översvallande glädje
prosperity [wealth] medgång
abundance [wealth] överflöd {n}
extravagance [abundance] överdåd {n}
opulence [abundance] överflöd {n}
plenty [abundance] massor (up)
richness [abundance] rikedom (u)
riches [possession] (literature rikedomar (up)
fortune [possession] tillfällighet (u)
treasure [possession] skatta
cash [possession] kassa (u)
assets [possession] tillgångar (up)
property [possession] ägodel
resources [possession] resurs
wealth [possession] välstånd {n}