Söktermen agglomeration har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
agglomeration (n)[allmän](u) agglomeration (n)[allmän]
agglomeration (n)[konglomerat](u) agglomeration (n)[konglomerat]
agglomeration (n)[konglomerat](u) aggregation (n)[konglomerat]
agglomeration (n)[konglomerat](u) conglomeration (n)[konglomerat]
SV Synonymer för agglomerationEN Översättningar
tätort [tätort] town
gytter [agglomerat] n conglomerate
blandning [agglomerat] n admixture
agglutination [agglomerat] (u agglutination
samhälle [tätbebyggelse] n community
konglomerat [tätbebyggelse] n agglomeration
metropol [tätbebyggelse] (u metropolis
city [tätbebyggelse] downtown
köping [tätbebyggelse] (u borough
kommun [tätbebyggelse] (u commune
sammandragning [sammanträngning] (u astringent
centralisering [sammanträngning] centralisation
härd [sammanträngning] (u hearth
koncentration [sammanträngning] (u concentration
EN Engelska SV Svenska
agglomeration (n)[allmän](u) agglomeration (n)[allmän]
agglomeration (n)[konglomerat](u) agglomeration (n)[konglomerat]
agglomeration (n)[konglomerat](u) aggregation (n)[konglomerat]
agglomeration (n)[konglomerat](u) conglomeration (n)[konglomerat]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för agglomerationSV Översättningar
merger [aggregation] sammanslagning (u)
aggregate [aggregation] aggregat
corporation [aggregation] bolag
cartel [aggregation] kartell (u)
conglomeration [aggregation] gytter {n}
partnership [aggregation] enkelt bolag
conglomerate [aggregation] hopgyttrad
gathering [accretion] sammankomst (u)
multiplication [accretion] multiplikation (u)
aggregation [accretion] hopgyttring (u)
growth [accretion] utveckling (u)
accumulation [accretion] ackumulering
mixture [combination] blandning {n}
composite [combination] sammansatt
combine [combination] slå samman
pile [thing] trave (u)
bank [thing] bank (u)
collection [thing] samla
load [thing] lassa
cock [thing] tupp (u)