Söktermen agree har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
agree (v) [proposal] samtycka (v) [proposal]
agree (v) [proposal] gå med på (v) [proposal]
agree (v) [general] instämma (v) [general]
agree (v) [general] vara överens (v) [general]
agree (v) [general] hålla med om (v) [general]
EN Engelska SV Svenska
agree (v) [correspond] vara överens med (v) [correspond]
agree (v) [correspond] stämma överens (v) [correspond]
agree överensstämma
agree enas
agree godkänner
agree överenskomma

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för agree SV Översättningar
negotiate [adjust] göra upp
determine [adjust] beräkna
establish [adjust] bilda
settle [adjust] betala
arrange [adjust] anpassa
accord [agreement] överenskommelse (u)
correspond [agreement] motsvara
conform [agreement] anpassa
coincide [agreement] korrespondera
concur [agreement] (formal korrespondera
harmonize [agreement] gå ihop
match [agreement] motsvara
accede [permission] biträda
permit [permission] tillstånd {n}
allow [permission] medge
assent [permission] (formal godkännande {n}
concede [permission] gå med på
acquiesce [permission] (formal samtycka
consent [permission] överensstämmelse (u)
yield [permission] överlämna