Söktermen agree on har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
agree on (v) [general] enas om (v) [general]

EN SV Översättningar för agree

agree (v) [proposal] samtycka (v) [proposal]
agree (v) [proposal] gå med på (v) [proposal]
agree (v) [general] instämma (v) [general]
agree (v) [general] vara överens (v) [general]
agree (v) [general] hålla med om (v) [general]
agree (v) [correspond] vara överens med (v) [correspond]
agree (v) [correspond] stämma överens (v) [correspond]
agree överensstämma
agree enas
agree godkänner

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för agree on SV Översättningar
fix [agree upon] göra upp
establish [agree upon] bilda
settle [agree upon] betala
determine [agree upon] beräkna
prescribe [agree upon] förordna
arrange [agree upon] anpassa
appoint [agree upon] utnämna
pact [covenant] pakt (u)
pledge [covenant] löfte {n}
promise [covenant] tyda på
assent [covenant] (formal godkännande {n}
enter into [covenant] inträda
contract [covenant] överenskommelse (u)
approve [agree with] försäkra
acquiesce [agree with] (formal samtycka
accede [agree with] biträda
concur [agree with] (formal korrespondera
agree with [concur] behaga