Söktermen agree on har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
agree on (v) [general] enas om (v) [general]

EN SV Översättningar för agree

agree (v) [proposal]
 • agreed
 • agree
 • agree
 • agreed
 • agreed
samtycka (v) [proposal]
 • samtyckt
agree (v) [proposal] gå med på (v) [proposal]
agree (v) [general]
 • agreed
 • agree
 • agree
 • agreed
 • agreed
instämma (v) [general]
 • instämd
agree (v) [general] vara överens (v) [general]
agree (v) [general] hålla med om (v) [general]
agree (v) [correspond] vara överens med (v) [correspond]
agree (v) [correspond] stämma överens (v) [correspond]
agree
 • agreed
 • agree
 • agree
 • agreed
 • agreed
överensstämma
 • överensstämd
agree enas
agree godkänner

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för agree on SV Översättningar
fix [agree upon] häfta
establish [agree upon] konststatera
settle [agree upon] ordna
determine [agree upon] bestämma
prescribe [agree upon] påbjuda
arrange [agree upon] uppställa
appoint [agree upon] tilldöma
pact [covenant] fördrag {n}
pledge [covenant] pantsätta
promise [covenant] utlova
assent [covenant] (formal bifall {n}
enter into [covenant] inlåta sig på
contract [covenant] överenskommelse (u)
approve [agree with] bifalla
acquiesce [agree with] (formal gå med på
accede [agree with] tillträda
concur [agree with] (formal sammanträffa
agree with [concur] stämma med