Söktermen agreeing har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
agreeing (a) [compatible] harmonisk (a) [compatible]
agreeing (a) [concordant] harmonisk (a) [concordant]
agreeing (a) [compromising] enande (a) {n} [compromising]
agreeing (a) [compromising] överenskommande (a) [compromising]
agreeing (a) [consenting] samtyckande (a) [consenting]
EN Engelska SV Svenska
agreeing (a) [consenting] bifallande (a) [consenting]
agreeing (a) [compatible] överensstämmande (a) [compatible]
agreeing (a) [concordant] överensstämmande (a) [concordant]
agreeing (a) [compatible] förenlig (a) [compatible]
agreeing (a) [compatible] samstämmig (a) [compatible]
agreeing (a) [concordant] samstämmig (a) [concordant]

Engelska Svenska översättingar