Söktermen aim har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
aim (n) [purpose] avsikt (n) [purpose] (u)
aim (n) [purpose] syfte (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mål (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mening (n) [purpose] (u)
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
aspirera (v) [objective]
 • aspirerad
EN Engelska SV Svenska
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sträva (v) [objective]
 • strävad
aim (v) [direction]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sikta (v) [direction]
 • siktad
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sikta (v) [objective]
 • siktad
aim (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
aim (v) [direction]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
rikta (v) [direction]
 • riktad
aim (v) [direction]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
måtta (v) [direction]
 • måttad
aim sikte {n}
aim (n v init) [Intention; purpose] sikte (n v init) {n} [Intention; purpose]

Engelska Svenska översättingar