Söktermen aim at har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
aim at (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
aim at trakta efter
aim at (v) [intention] rikta mot (v) [intention]
aim at (v) [missile] rikta mot (v) [missile]
aim at (v) [intention] syfta på (v) [intention]
EN Engelska SV Svenska
aim at (v) [purpose] riktat mot (v) [purpose]
aim at åsyfta
aim at sikta mot

EN SV Översättningar för aim

aim (n) [purpose] avsikt (n) [purpose] (u)
aim (n) [purpose] syfte (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mål (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mening (n) [purpose] (u)
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
aspirera (v) [objective]
 • aspirerad
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sträva (v) [objective]
 • strävad
aim (v) [direction]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sikta (v) [direction]
 • siktad
aim (v) [objective]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
sikta (v) [objective]
 • siktad
aim (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
aim (v) [direction]
 • aimed
 • aim
 • aim
 • aimed
 • aimed
rikta (v) [direction]
 • riktad

EN SV Översättningar för at

at (o) [price] för (o) [price]
at till
at
at (o) [time] (o) [time]
at (o) [proximity] vid (o) [proximity]
at (o) [time] vid (o) [time]
at (o) [proximity] nära (o) [proximity]
at i
at hos
at vid