Söktermen air har 5 resultat
SV Synonymer för air EN Översättningar
låt [visa] song
bit [visa] (u bit
sång [visa] (u canto
stump [visa] (u bit
melodi [visa] (u melody
grimas [mimik] (u gurn (n v)
blick [mimik] (u look
tecken [mimik] n character
sken [mimik] n shine
min [mimik] (u expression
drag [doft] n draught
pust [doft] (u puff (informal)
uppförande [uppträdande] n demeanor
beteende [uppträdande] n demeanor
skick [uppträdande] n state
väsen [uppträdande] (invariable being
stil [uppträdande] (u swag
maner [uppträdande] n manner
åthävor [uppträdande] manners
sätt [uppträdande] n manner
EN Engelska SV Svenska
air vädra
air luft (u)
air (n) [general] luft (n) [general] (u)
air lufta
air atmosfär (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för air SV Översättningar
sky [gaseous envelope] bầu trời
stratosphere [gaseous envelope] tầng bình lưu (n)
wind [movement] gió
breath [movement] hô hấp (n)
breeze [movement] ruồi trâu
look [behaviour] nhìn
song [music] bài hát
fan [action] người hâm mộ (n v)
expression [aspect] biểu thức (n)
telephone [circulate] dây nói (n v)
write [circulate] ghi (v n)
radio [circulate] radio
couch [declare] đi văng
phrase [declare] cụm từ
blow [wind] phun nước (v n)
send [put on the air] gửi (v)
gas [vapour] khí tê
symphony [sound] giao hưởng (n)
music [sound] âm nhạc
sport [activity] (informal thể thao