Söktermen alarm har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
alarm {n} alert
alarm (n) [allmän] {n} alarm (n) [allmän]
alarm {n} warning
alarm {n} alarms
alarm {n} alarm
SV Svenska EN Engelska
alarm {n} hubbub
SV Synonymer för alarm EN Översättningar
tumult [uppståndelse] (u rumpus
jäsning [uppståndelse] (u fermentation
villervalla [uppståndelse] babel
kaos [uppståndelse] n chaos
oordning [uppståndelse] (u disorder
förvirring [uppståndelse] (u disorder
upphetsning [uppståndelse] (u arousal
panik [uppståndelse] (u jitters (informal)
sinnesrörelse [uppståndelse] (u agitation
oro [uppståndelse] (u concern
virrvarr [oro] n maze
uppståndelse [oro] (u commotion
bråk [oro] n fraction
rörelse [oro] (u afoot
märke [tecken] n trace
ringning [tecken] (u ring
fanfar [tecken] (u fanfare
trumvirvel [tecken] drum roll (n)
anrop [tecken] call
vissling [tecken] (u whistle
EN Engelska SV Svenska
alarm {n} alert
alarm (n) [allmän] {n} alarm (n) [allmän]
alarm {n} warning
alarm {n} alarms
alarm {n} alarm
alarm {n} hubbub

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för alarm SV Översättningar
disturb [perturb] возмущать (v)
fluster [perturb] волнова́ть (v n)
trouble [perturb] пробле́мы (n v)
confuse [perturb] смуща́ть (v)
upset [perturb] огорчённый (adj)
caution [warning] осторо́жность (n)
notice [warning] извещение (nt)
alert [warning] сообще́ние (v n)
dread [apprehension] боя́знь (n)
dismay [apprehension] испу́г (n v)
fear [apprehension] фо́бия (n v adj)
fright [apprehension] страх (m)
trepidation [apprehension] (formal трево́га (n)
horn [alarum] рог (m)
call [alarum] вы́зов (n v)
siren [alarum] сире́на (n adj)
summons [alarum] вы́зов (n v)
scare [frighten] па́ника (n v)
shock [frighten] шок (n v)
signal [caution] сигнализи́ровать (n v adj)