Söktermen allow access to har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
allow access to (v) [document] bevilja granskning av (v) [document]
allow access to (v) [document] ge tillgång till (v) [document]

EN SV Översättningar för allow

allow (v) [condition]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
medge (v) [condition]
 • medgiven
allow (v) [condition]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
tillåta (v) [condition]
 • tillåten
allow (v) [permission]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
tillåta (v) [permission]
 • tillåten
allow (v) [possibility]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
tillåta (v) [possibility]
 • tillåten
allow (v) [permission]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
låta (v) [permission]
 • låten
allow (v) [permission] ge tillåtelse till (v) [permission]
allow (v) [possibility] öppna dörren för (v) [possibility]

EN SV Översättningar för access

access (n) [document] tillgång (n) [document] (u] och efterfrågan [i)
access (n) [general] infart (n) [general] (u)
access (n) [building] entré (n) [building] (u)
access (n) [document] granskning (n) [document] (u)
access (n) [building] ingång (n) [building] (u)
access (n) [general] ingång (n) [general] (u)
access (n v) [act of approaching or entering] åtkomst (n v) [act of approaching or entering]

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]