Söktermen alter har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
alter (v) [clothing] ändra (v) [clothing]
alter (v) [modify] ändra (v) [modify]
alter (v) [to change the form or structure of] ändra (v) [to change the form or structure of]
alter (v) [modify] förändra (v) [modify]
alter (v) [to change the form or structure of] förändra (v) [to change the form or structure of]
EN Engelska SV Svenska
alter (v) [modify] förvandla (v) [modify]
alter (v) [modify] modifiera (v) [modify]
alter (v) [to change the form or structure of] modifiera (v) [to change the form or structure of]
alter ändra sig
alter (v) [building] bygga om (v) [building]
alter (v) [animals] gälla (v) [animals]
alter (v) [animals] kastrera (v) [animals]
alter (v) [animals] sterilisera (v) [animals]
alter (v) [animals] snöpa (v) [animals]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för alter SV Översättningar
tune [regulate] ordna
balance [regulate] jämvikt (u)
change [regulate] omväxling (u)
rectify [regulate] rätta till
redress [regulate] (formal gottgörelse (u)
calibrate [regulate] kalibrera
adjust [regulate] ackommodera sig
influence [behaviour] beröra
modify [behaviour] ändra
concern [behaviour] angå
sway [behaviour] svänga
get [behaviour] hämta
affect [behaviour] avgöra
geld [castrate] gälla
spay [castrate] gälla
sterilize [castrate] gälla
emasculate [castrate] försvaga
mutilate [castrate] stympa
fix [castrate] göra upp
reverse [change] motsatt