Söktermen alter har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
alter (v) [clothing]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
ändra (v) [clothing]
 • ändrad
alter (v) [modify]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
ändra (v) [modify]
 • ändrad
alter (v) [to change the form or structure of]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
ändra (v) [to change the form or structure of]
 • ändrad
alter (v) [modify]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
förändra (v) [modify]
 • förändrad
alter (v) [to change the form or structure of]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
förändra (v) [to change the form or structure of]
 • förändrad
EN Engelska SV Svenska
alter (v) [modify]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
förvandla (v) [modify]
 • förvandlad
alter (v) [modify]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
modifiera (v) [modify]
 • modifierad
alter (v) [to change the form or structure of]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
modifiera (v) [to change the form or structure of]
 • modifierad
alter ändra sig
alter (v) [building] bygga om (v) [building]
alter (v) [animals]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
gälla (v) [animals]
 • gälld
alter (v) [animals]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
kastrera (v) [animals]
 • kastrerad
alter (v) [animals]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
sterilisera (v) [animals]
 • steriliserad
alter (v) [animals]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
snöpa (v) [animals]
 • snöpt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för alter SV Översättningar
tune [regulate] ton (u)
balance [regulate] balansräkning
change [regulate] ombyte
rectify [regulate] beriktiga
redress [regulate] (formal gottgörelse (u)
calibrate [regulate] kalibrera
adjust [regulate] rucka
influence [behaviour] inverkan
modify [behaviour] modifiera
concern [behaviour] oro (u)
sway [behaviour] vingla
get [behaviour] lätta
affect [behaviour] beveka
geld [castrate] snöpa
spay [castrate] kastrera
sterilize [castrate] snöpa
emasculate [castrate] snöpa
mutilate [castrate] lemlästa
fix [castrate] häfta
reverse [change] frånsida