Söktermen aluminium container har ett resultat
Hoppa till

ENSVÖversättningar för aluminium

aluminium aluminium{n}
aluminium(n)[metals] aluminium(n){n}[metals]
aluminium(n)[silvery metal] aluminium(n){n}[silvery metal]

ENSVÖversättningar för container

container(n)[receptacle] kärl(n){n}[receptacle]
container behållare(u)
container(n)[receptacle] behållare(n)[receptacle](u)
container(n)[a very large, typically metal, box used for transporting goods] container(n)[a very large, typically metal, box used for transporting goods](u)
container(n)[receptacle] container(n)[receptacle](u)
container container(u)