Söktermen amateur har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
amateur (n) [man] dilettant (n) [man] (u)
amateur (n) [woman] dilettant (n) [woman] (u)
amateur (n) [man] amatör (n) [man] (u)
amateur (n) [woman] amatör (n) [woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för amateur SV Översättningar
pledge [beginner] pantsätta
novitiate [beginner] novitiat {n}
learner [beginner] elev (u)
tyro [beginner] nybörjare (u)
initiate [beginner] inviga någon i
freshman [beginner] recentior (u)
unskilled [non-professional] okunnig
inexperienced [non-professional] oerfaren
incompetent [non-professional] inkompetent
amateurish [non-professional] dilettantisk
unfit [non-professional] olämplig
apprentice [novice] sätta i lära
beginner [novice] nybörjare (u)
neophyte [novice] nyomvänd (invariable)
newcomer [novice] nykomling (u)
intern [novice] internera
unattached [independent] inte fastsittande
mercenary [independent] vinningslysten
contract [independent] överenskommelse (u)
novice [person] novis