Söktermen analysis har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
analysis analys (u)
analysis (n) [chemistry] analys (n) [chemistry] (u)
analysis (n) [exploration] analys (n) [exploration] (u)
analysis (n) [medicine] analys (n) [medicine] (u)
analysis (n) [exploration] utforskning (n) [exploration] (u)
EN Engelska SV Svenska
analysis (n) [exploration] utforskande (n) {n} [exploration]
analysis utredning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för analysis SV Översättningar
inquiry [examination] Untersuchung {f}
investigation [examination] Erforschung {f}
study [examination] Studie {f}
summary [examination] zusammenfassend
explication [examination] Klarstellung {f}
critique [examination] Kritik {f}
report [examination] verzeigen
breakup [breakdown] Signalverfälschung
dissection [breakdown] Zerlegung (f)
separation [breakdown] Abstand {m}
subdivision [breakdown] Untergliederung {f}
resolution [breakdown] Resolution {f}
psychiatry [Freudian therapy] Psychiatrie {f}
psychoanalysis [Freudian therapy] Psychoanalyse {f}
estimation [assessment] Schätzung {f}
determination [assessment] Bestimmung {f}
appraisal [assessment] Bewerbung {f}
calculation [assessment] Berechnung {f}
evaluation [assessment] Beurteilung {f}
computation [assessment] Rechnen {n}