Söktermen and har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för and SV Översättningar
but [part of speech] men
neither [part of speech] heller ikke
conjunction [part of speech] bindeord
for [part of speech] imitlertid