Söktermen and har 6 resultat

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för and SV Översättningar
but [part of speech] fast
neither [part of speech] varken
conjunction [part of speech] samband {n}
for [part of speech] ty
although [part of speech] men {n}