Söktermen anda har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
ändå (o) [i varje fall] at any rate (o) [i varje fall]
ändå (adv) [despite the contrary] even so (adv) {Ü|en|} [despite the contrary]
ändå (adv) [anyway; nevertheless; nonetheless] all the same (adv) [anyway; nevertheless; nonetheless]
ändå (o) [i varje fall] no matter how (o) [i varje fall]
ändå (o) [intensifierande ord] even (o) [intensifierande ord]
SV Svenska EN Engelska
ändå (o) [i varje fall] in any case (o) [i varje fall]
ändå (o) [trots det] in spite of that (o) [trots det]
ändå (o) [allmän] in spite of that (o) [allmän]
ändå (o) [allmän] in spite of this (o) [allmän]
ändå (o) [trots det] nonetheless (o) [trots det]
ändå (o) [allmän] nonetheless (o) [allmän]
ändå (o) [i varje fall] anyway (o) [i varje fall]
ändå (o) [i varje fall] anyhow (o) [i varje fall]
ändå (o) [adverb] though (o) [adverb]
ändå (o) [trots det] however (o) [trots det]
ändå (o) [konjunktion] still (o) [konjunktion]
ändå (o) [intensifierande ord] still (o) [intensifierande ord]
ändå (o) [trots det] yet (o) [trots det]
ändå (o) [konjunktion] yet (o) [konjunktion]
ändå yet
ändå (o) [trots det] nevertheless (o) [trots det]
ändå (o) [konjunktion] nevertheless (o) [konjunktion]
ändå (o) [allmän] nevertheless (o) [allmän]
ändå (o) [adverb] nevertheless (o) [adverb]
ändå nevertheless
SV Synonymer för anda EN Översättningar
läggning [skaplynne] (u disposition (formal)
sinnelag [skaplynne] n character
sinne [skaplynne] n sense
naturell [skaplynne] untreated
väsen [skaplynne] (invariable being
personlighet [skaplynne] (u personage (formal)
temperament [skaplynne] n temperament
mentalitet [skaplynne] (u mentality
luft [tidsstämning] (u air
viljekraft [stridsmoral] (u willpower
mod [stridsmoral] n fortitude
motståndskraft [stridsmoral] (u resistance
uthållighet [stridsmoral] (u sustainability
tapperhet [stridsmoral] (u fortitude
disciplin [stridsmoral] (u discipline
moral [stridsmoral] (u morals
typ [utseende] (u type
art [utseende] (u species
stil [utseende] (u swag
drag [utseende] n draught