Söktermen ande har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
ande (u) genie
ande (n) [a fictional magical being] (u) genie (n) [a fictional magical being]
ande (n) [person] (u) spirit (n) [person]
ande (u) ghost
ande (u) spirit
SV Svenska EN Engelska
ande (u) genius
ande (u) jinn
SV Synonymer för ande EN Översättningar
existens [tillvaro] (u existence
livstecken [tillvaro] n vital sign
liv [tillvaro] n life
makt [mäktigt väsen] (u power
massa [grundämne] (u crowd
substans [grundämne] (u substance
stoff [grundämne] n stuff
material [grundämne] n material
materia [grundämne] (u matter
läggning [själ] (u disposition (formal)
väsen [själ] (invariable being
naturell [själ] untreated
hjärta [själ] n heart
sinnelag [själ] n character
lynne [själ] n temper
uppfattning [själ] (u construe
håg [själ] mind
temperament [själ] n temperament
mentalitet [själ] (u mentality
sinne [själ] n sense