Söktermen andel har 12 resultat
SVSvenskaENEngelska
andel(n)[del](u) share(n)[del]
andel(n)[deltagande](u) share(n)[deltagande]
andel(n)[pengar](u) share(n)[pengar]
andel(n)[del](u) interest(n)[del]
andel(n)[deltagande](u) interest(n)[deltagande]
SVSvenskaENEngelska
andel(n)[del](u) proportion(n)[del](formal)
andel(n)[del](u) stake(n)[del]
andel(n)[pengar](u) part(n)[pengar]
andel(n)[vikt](u) price(n)[vikt]
andel(n)[vikt](u) toll(n)[vikt]
andel(u) slice
andel(u) share
SVSynonymer för andelENÖversättningar
pålaga[skatt](ulevy
bidrag[skatt]ncontribution
tillskott[skatt]ncontribution
tionde[skatt](utenth
accis[skatt](uexcise tax
avgift[skatt](ufee
tull[skatt](ucustom house
betalning[skatt](uliquidation
kollekt[skatt](uoffertory
tribut[skatt](utribute
parti[bråkdel]nmatch - to merry
kvot[bråkdel](uquota
portion[del](uportion
lott[del](ulot
antal[del]namount
part[del]part
del[dos](uportion
gåva[dos](udonation
ranson[dos](uration
kvantitet[dos](uquantity