Söktermen andel har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
andel (n) [del] (u) share (n) [del]
andel (n) [deltagande] (u) share (n) [deltagande]
andel (n) [pengar] (u) share (n) [pengar]
andel (n) [del] (u) interest (n) [del]
andel (n) [deltagande] (u) interest (n) [deltagande]
SV Svenska EN Engelska
andel (n) [del] (u) proportion (n) [del] (formal)
andel (n) [del] (u) stake (n) [del]
andel (n) [pengar] (u) part (n) [pengar]
andel (n) [vikt] (u) price (n) [vikt]
andel (n) [vikt] (u) toll (n) [vikt]
andel (u) slice
andel (u) share
SV Synonymer för andel EN Översättningar
tionde [skatt] (u 第十
tull [skatt] (u
del [dos] (u 部分 (bùfen)
gåva [dos] (u 禮物
hjälp [tillskott] (u
procent [metallvärde] (u 百分之 (bǎi fēnzhī...)
mängd [metallvärde] (u 一堆 (v n)
bit [litet stycke] (u (piàn)
tår [litet stycke] (u