Söktermen angivare har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
angivare (u) informer
angivare (n) [brott - kvinna] (u) informer (n) [brott - kvinna]
angivare (n) [brott - man] (u) informer (n) [brott - man]
angivare (n) [brott - kvinna] (u) snitch (n) [brott - kvinna] (slang)
angivare (n) [brott - man] (u) snitch (n) [brott - man] (slang)
SV Svenska EN Engelska
angivare (n) [brott - kvinna] (u) squealer (n) [brott - kvinna]
angivare (n) [brott - man] (u) squealer (n) [brott - man]
angivare (n) [brott - kvinna] (u) stool pigeon (n) [brott - kvinna] (informal)
angivare (n) [brott - man] (u) stool pigeon (n) [brott - man] (informal)
angivare (n) [brott - kvinna] (u) stoolie (n) [brott - kvinna] (informal)
angivare (n) [brott - man] (u) stoolie (n) [brott - man] (informal)
angivare (n) [someone who betrays] (u) betrayer (n) [someone who betrays]
angivare (u) nark
SV Synonymer för angivare EN Översättningar
avhoppare [förrädare] (u dropout
kollaboratör [förrädare] fifth columnist (n)
femtekolonnare [förrädare] fifth columnist (n)
quisling [förrädare] (u fifth columnist (n)
renegat [förrädare] renegade (literature)
avfälling [förrädare] (u apostate
apostat [förrädare] (u renegade (literature)
rymling [förrädare] (u escapee
desertör [förrädare] (u deserter
överlöpare [förrädare] (u turncoat
sladdertacka [skvallerkäring] (u tattletale
pratmakare [skvallerkäring] (u babbler
hyena [skvallerkäring] (u hyena
tjallare [skvallerkäring] (u (informal) nark
skvallerbytta [skvallerkäring] (u newsmonger
bedragare [avfälling] (u fraudster
judas [avfälling] (u Judas
förrädare [avfälling] (u betrayer