Söktermen anhängare har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
anhängare (n) [sport - man] (u) fan (n) [sport - man]
anhängare (adj prep n) [group of followers] (u) following (adj prep n) [group of followers]
anhängare (n) [politik - man] (u) adherent (n) [politik - man]
anhängare (n) [politik - kvinna] (u) adherent (n) [politik - kvinna]
anhängare (adj n) [a person who has membership in some group] (u) adherent (adj n) [a person who has membership in some group]
SV Svenska EN Engelska
anhängare (u) adherent
anhängare (n) [politik - man] (u) follower (n) [politik - man]
anhängare (n) [politik - kvinna] (u) follower (n) [politik - kvinna]
anhängare (n) [teori - man] (u) supporter (n) [teori - man]
anhängare (n) [teori - kvinna] (u) supporter (n) [teori - kvinna]
anhängare (n) [sport - man] (u) supporter (n) [sport - man]
anhängare (n) [sport - kvinna] (u) supporter (n) [sport - kvinna]
anhängare (n) [idé - man] (u) supporter (n) [idé - man]
anhängare (n) [idé - kvinna] (u) supporter (n) [idé - kvinna]
anhängare (n) [Person who supports, an adherent] (u) supporter (n) [Person who supports, an adherent]
anhängare (n) [sport - kvinna] (u) fan (n) [sport - kvinna]
anhängare (u) follower
anhängare (u) partisan
anhängare (u) supporter
SV Synonymer för anhängare EN Översättningar
sympatisör [likasinnad] (u sympathizer
själsfrände [likasinnad] soulmate (n)
supporter [likasinnad] (u fan
grupp [politisk organisation] (u group
sammanslutning [politisk organisation] federation
läger [politisk organisation] n camp
sida [politisk organisation] (u flank
falang [politisk organisation] (u phalanx
anhang [politisk organisation] rabble
fraktion [politisk organisation] (u faction
kotteri [politisk organisation] n clique
flock [politisk organisation] (u flock
klick [politisk organisation] (u clique
parti [politisk organisation] n match - to merry
bundsförvant [medlem] (u cobelligerent (n)
lärjunge [medlem] Disciple (n)
allierad [medlem] (invariable ally
förbunden [medlem] conjoint (formal)
engagerad [medlem] engaged
medlöpare [medlem] co-runners