Söktermen anmärkning har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
anmärkning (n) [böcker] (u) annotation (n) [böcker]
anmärkning (n) [böcker] (u) note (n) [böcker]
anmärkning (n) [böcker] (u) remark (n) [böcker]
anmärkning (n) [kommentar] (u) remark (n) [kommentar]
anmärkning (n) [tanke] (u) remark (n) [tanke]
SV Svenska EN Engelska
anmärkning (n) [böcker] (u) comment (n) [böcker]
anmärkning (n) [kommentar] (u) comment (n) [kommentar]
anmärkning (n) [tanke] (u) reflection (n) [tanke]
anmärkning (u) animadversion
anmärkning (u) remark
anmärkning (u) comment
anmärkning (u) criticism
SV Synonymer för anmärkning EN Översättningar
förebråelse [tillsägelse] (u expostulation (formal)
förmaning [tillsägelse] (u admonition (formal)
varning [tillsägelse] (u warning
tadel [tillsägelse] blame
reprimand [tillsägelse] (u rebuke (formal)
kritik [tillsägelse] (u criticisms
skrapa [tillsägelse] scrape
bannor [tillsägelse] (p talking to (informal)
läxa [tillsägelse] (u homework
tillrättavisning [tillsägelse] (u reprimand
erinran [tillrättavisning] exhortation
rättelse [tillrättavisning] amendment
förklaring [anteckning] (u explanation
hänvisning [anteckning] (u reference
tillägg [anteckning] n add-on
fotnot [anteckning] (u footnote
upplysning [anteckning] (u enlightenment
kommentar [anteckning] (u comment
not [anteckning] (u seine
observera [märk väl] notice