Söktermen anmärkningsvärd har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] extraordinary (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd notable
anmärkningsvärd (a) [person] notable (a) [person]
anmärkningsvärd (a) [ändring] notable (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [ändring] striking (a) [ändring]
SV Svenska EN Engelska
anmärkningsvärd (a) [briljant] remarkable (a) [briljant]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] remarkable (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [ändring] remarkable (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [person] outstanding (a) [person]
anmärkningsvärd (a) [briljant] brilliant (a) [briljant]
anmärkningsvärd (a) [vikt] noteworthy (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [vikt] observable (a) [vikt]
anmärkningsvärd remarkable
anmärkningsvärd noteworthy
SV Synonymer för anmärkningsvärd EN Översättningar
ryktbar [berömd] famed
bekant [berömd] acquaintance
bemärkt [berömd] prominent
ansenlig [betydelsefull] sizeable
väsentlig [betydelsefull] integral
försvarlig [betydelsefull] justifiable
viktig [betydelsefull] essential
stor [betydelsefull] big
avsevärd [betydelsefull] considerable
vidsträckt [betydelsefull] vast
betydande [betydelsefull] important
påfallande [markerad] remarkable
tydlig [markerad] transparent
slående [markerad] n eloquent
markant [markerad] remarkable
egendomlig [märkvärdig] whimsical
underlig [märkvärdig] whimsical
märklig [märkvärdig] whimsical
enastående [märklig] unique
ovanlig [märklig] uncommon