Söktermen anomali har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
anomali (u) anomaly
anomali (n)[allmän](u) anomaly (n)[allmän]
SV Synonymer för anomaliEN Översättningar
avart [ovanlighet] variety
abnormitet [ovanlighet] (u abnormality
säregenhet [ovanlighet] (u peculiarity
inkonsekvens [ovanlighet] (u inconsistency
raritet [ovanlighet] (u curio
undantag [ovanlighet] n exception
diskrepans [undantag] (u discrepancy
variant [undantag] (u version
variation [undantag] (u variation
avvikelse [undantag] (u digression
missbildning [oregelbundenhet] (u malformation
oförenlighet [brist på överensstämmelse] (u discrepancy
absurditet [brist på överensstämmelse] (u absurdness
orimlighet [brist på överensstämmelse] (u absurdity
paradox [brist på överensstämmelse] (u paradox
motsägelse [brist på överensstämmelse] (u gainsaying
rubbning [inkongruens] disturbance
språkfel [inkongruens] n solecism
deformitet [missbildning] (u misshapenness
blunder [förbiseende] (u gaffe