Söktermen another har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
another (a) [general] en annan (a) [general]
another (a) [additional] en till (a) [additional]
another annan

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för another SV Översättningar
different [distinct] olik
dissimilar [distinct] olik
separate [distinct] separat
one more [additional] en till
added [additional] adderad
supplementary [additional] extra
extra [additional] extra
further [addition] vidare
more [addition] vidare
new [addition] ny
else [addition] annat
other [addition] annan
next [sequence] instundande
secondary [sequence] betydelselös
every other [sequence] varannan
subsequent [sequence] påföljande
subordinate [sequence] underordnad (invariable)
second [sequence] sekund (u)