Söktermen anslutning har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
anslutning (u) adhesion
anslutning (n) [allmän] (u) affiliation (n) [allmän]
anslutning (n) [företag] (u) affiliation (n) [företag]
anslutning (n) [allmän] (u) connection (n) [allmän]
anslutning (u) commemorating
SV Svenska EN Engelska
anslutning (u) proximity (formal)
SV Synonymer för anslutning EN Översättningar
rusning [tillopp] (u scramble
frekvens [tillopp] (u frequency
folk [tillopp] n folk
tillströmning [tillopp] (u inflow
inträde [ingång] n entry
entré [ingång] (u foyer
tillträde [ingång] n admissions
stöd [instämmande] n grace
bifall [instämmande] n assent (formal)
gillande [instämmande] approbation (formal)
samtycke [instämmande] n agreement
medhåll [instämmande] support
koalition [uppslutning] (u coalition
samling [uppslutning] (u forest
samband [förbindelse] n connection
association [förbindelse] (u association
anknytning [förbindelse] (u relationship
anklang [gillande] approval
biträdande [gillande] vice-
deltagande [tillslutning] n participation