Söktermen anspråk har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
anspråk (n) [allmän] {n} claim (n) [allmän]
anspråk (n) [allmän] {n} pretension (n) [allmän]
anspråk {n} claima
anspråk {n} pretension
anspråk {n} claim
SV Synonymer för anspråk EN Översättningar
bön [anhållan] (u solicitud {f}
ansökan [anhållan] n solicitud {f}
krav [anhållan] n requisito {m}
önskemål [anhållan] n solicitud {f}
önskan [anhållan] n deseo {m}
begäran [anhållan] n demanda {f}
brist på [saknad av] pequeño
användning [saknad av] (u uso {m}
begär [saknad av] n gana {f}
behov [saknad av] n necesidad {f}
fordran [krav] n reivindicación {f}
rätt [krav] platillo {m}
fordringar [krav] deuda activa (n)