Söktermen anställa personal till har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
anställa personal till (v) [fabrik] man (v) [fabrik]
anställa personal till (v) [fabrik] staff (v) [fabrik]
anställa personal till (v) [fabrik] provide with personnel (v) [fabrik]

SV EN Översättningar för anställa

anställa (v) [sysselsättning] put to work (v) [sysselsättning]
anställa (v) [sysselsättning] take on (v) [sysselsättning]
anställa
 • anställd
employ
 • employed
 • employ
 • employ
 • employed
 • employed
anställa (v) [sysselsättning]
 • anställd
employ (v) [sysselsättning]
 • employed
 • employ
 • employ
 • employed
 • employed
anställa (n v) [to give someone work]
 • anställd
employ (n v) [to give someone work]
 • employed
 • employ
 • employ
 • employed
 • employed
anställa (v) [sysselsättning]
 • anställd
hire (v) [sysselsättning]
 • hired
 • hire
 • hire
 • hired
 • hired
anställa (v) [sysselsättning] appoint to a job (v) [sysselsättning]
anställa (v) [sysselsättning] give a job to (v) [sysselsättning]
anställa bring about

SV EN Översättningar för personal

personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
personal (u) staff

SV EN Översättningar för till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]