Söktermen antydd har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
antydd implied
SV Synonymer för antydd EN Översättningar
rudimentär [outvecklad] rudimentary
ytlig [lätt] cursory
kursiv [lätt] cursive
flyktig [lätt] fugacious
beslöjad [halvkväden] veiled
dunkel [halvkväden] n abstruse (formal)
dold [halvkväden] surreptitious
oklar [halvkväden] obscure
indirekt [halvkväden] indirect
hemlig [halvkväden] undisclosed
undertryckt [halvkväden] pent-up
svävande [halvkväden] hovering
förtäckt [halvkväden] camouflaged
underförstådd [halvutsagd] tacit (formal)
outtalad [halvutsagd] tacit (formal)