Söktermen apart har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
apart striking
EN Engelska SV Svenska
apart (o) [general] isär (o) [general]
apart (o) [objects] isär (o) [objects]
apart (o) [general] i bitar (o) [general]
apart (o) [objects] ifrån varandra (o) [objects]
apart (o) [aside] åt sidan (o) [aside]
apart (o) [aside] undan (o) [aside]
apart (o) [aside] bort (o) [aside]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för apart SV Översättningar
separate [position] separat
detached [position] frånskild
isolated [position] avskild
private [position] enskild
remote [position] avlägsen
alone [position] allena
reserved [distant] sluten
indifferent [distant] oengagerad
cool [distant] kallt
aloof [distant] på avstånd
separately [time or position] separat
individually [time or position] individuellt
away [time or position] bort
independently [time or position] oberoende {n}
exclusively [time or position] exklusivt
to one side [time or position] krokigt
asunder [conflict] åtskild
in pieces [conflict] sönder
to pieces [conflict] i bitar
in two [conflict] i två delar