Söktermen apparent har 11 resultat
SVSvenskaENEngelska
apparent(a)[skenbar] apparent(a)[skenbar]
apparent(a)[skenbar] seeming(a)[skenbar]
apparent(a)[skenbar] appearing(a)[skenbar]
SVSynonymer för apparentENÖversättningar
fingerad[låtsad]bogus
påstådd[låtsad]alleged
fiktiv[låtsad]fictitious
overklig[låtsad]unreal
fantastisk[låtsad]cracking
illusorisk[låtsad]illusive
plausibel[låtsad]plausible
till synes[låtsad]seemingly
virtuell[låtsad]virtual
skenbar[låtsad]seeming
ENEngelskaSVSvenska
apparent(a)[seeming] skenbar(a)[seeming]
apparent(a)[evident] självklar(a)[evident]
apparent(a)[evident] tydlig(a)[evident]
apparent(a)[seeming] apparent(a)[seeming]
apparent(a)[evident] påtaglig(a)[evident]
apparent(a)[evident] uppenbar(a)[evident]
apparent tydligt
apparent(a)[evident] synbar(a)[evident]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för apparentSVÖversättningar
graphic[distinct]målande
striking[distinct]apart
definite[distinct]bestämd
clear[distinct]åskådlig
strong[distinct]stark
discernible[distinct]skönjbar
vivid[distinct]livfull
distinguishable[perceptible]urskiljbar
open[perceptible]öppen
visible[perceptible]synlig
manifest[perceptible](formalådagalägga
conspicuous[evident]framstående
plain[evident]vanlig
obvious[evident]logisk
indisputable[evident]ovederlägglig
ostensible[seeming]synbar
possible[seeming]eventuell
probable[seeming]trolig
illusive[seeming]illusorisk
illusory[seeming]illusoriskt