Söktermen arbetare har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
arbetare (n) [jobb - man] (u) worker (n) [jobb - man]
arbetare (n) [yrke - kvinna] (u) worker (n) [yrke - kvinna]
arbetare (n) [yrke - man] (u) worker (n) [yrke - man]
arbetare (n) [fabrik] (u) workpeople (n) [fabrik]
arbetare (n) [yrke - kvinna] (u) laborer (n) [yrke - kvinna]
SV Svenska EN Engelska
arbetare (n) [yrke - man] (u) laborer (n) [yrke - man]
arbetare (n) [yrke - man] (u) workman (n) [yrke - man]
arbetare (n) [yrke - kvinna] (u) hand (n) [yrke - kvinna]
arbetare (n) [yrke - man] (u) hand (n) [yrke - man]
arbetare (n) [yrke - man] (u) workingman (n) [yrke - man]
arbetare (n) [yrke - kvinna] (u) workwoman (n) [yrke - kvinna]
arbetare (n) [yrke - kvinna] (u) workingwoman (n) [yrke - kvinna]
arbetare (u) labourer
arbetare (u) jobber
arbetare (u) worker
arbetare (u) workmen
SV Synonymer för arbetare EN Översättningar
följe [manskap] n following
styrka [manskap] (u corroborate
trupp [manskap] (u squad
man [manskap] (u they
arbetstagare [löntagare] (u employee
tjänsteman [löntagare] (u civil servant
personal [löntagare] (u staff
biträde [löntagare] n assistant
underlydande [löntagare] dependent
anställd [löntagare] employee
kroppsarbetare [jobbare] labourer
proletär [proletär] proletarian
jobbare [grovarbetare] (u worker
tjänare [dräng] (u manservant
menig [dräng] (u private
soldat [dräng] (u soldier
karl [dräng] man