Söktermen arbitrate har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
arbitrate (v) [general]
 • arbitrated
 • arbitrate
 • arbitrate
 • arbitrated
 • arbitrated
avgöra (v) [general]
 • avgjord
arbitrate (v) [general]
 • arbitrated
 • arbitrate
 • arbitrate
 • arbitrated
 • arbitrated
döma (v) [general]
 • dömd
arbitrate (v) [general] avdöma genom skiljedom (v) [general]
arbitrate skiljedom (u)
arbitrate
 • arbitrated
 • arbitrate
 • arbitrate
 • arbitrated
 • arbitrated
medla
 • medlad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för arbitrate SV Översättningar
chair [referee] ordförande (u)
preside [referee] (formal presidera
regulate [referee] styra
umpire [referee] skiljedomare (u)
moderate [referee] sansad
bargain [find a middle ground] kap {n}
negotiate [find a middle ground] underhandla
conciliate [find a middle ground] tysta
agree [find a middle ground] överensstämma
compromise [find a middle ground] kompromiss (u)
judge [umpire] domare (u)
referee [umpire] domare i idrott
mediate [umpire] medla
officiate [umpire] tjänstgöra
adjudicate [activity] (formal fastslå genom dom
decide [activity] avgöra
settle [activity] ordna