Söktermen argue har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
argue (v)[words] gnabbas (v)[words]
argue (v)[price]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
köpslå (v)[price]
 • köpslagen
argue (v)[price]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
pruta (v)[price]
 • prutad
argue (v)[words]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
gräla (v)[words]
 • grälad
argue (v)[general]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
gräla (v)[general]
 • grälad
EN Engelska SV Svenska
argue (v)[words]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
tvista (v)[words]
 • tvistad
argue (v)[general]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
tvista (v)[general]
 • tvistad
argue (v)[words]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
träta (v)[words]
 • trätt
argue (v)[words]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
käbbla (v)[words]
 • käbblad
argue (v)[discussion]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
resonera (v)[discussion]
 • resonerad
argue (v)[problem] resonera om (v)[problem]
argue (v)[debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
debattera (v)[debate]
 • debatterad
argue (v)[problem]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
diskutera (v)[problem]
 • diskuterad
argue (v)[debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
diskutera (v)[debate]
 • diskuterad
argue (v)[general]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
bråka (v)[general]
 • bråkad
argue (v)[discussion]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
argumentera (v)[discussion]
 • argumenterad
argue (v)[debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
argumentera (v)[debate]
 • argumenterad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för argueSV Översättningar
maintain [contention] bibehålla
say [contention] yttra
contend [contention] (formal strida
assert [contention] påstå
claim [contention] anspråk {n}
explain [contention] förklara
insist [contention] yrka
submit [contention] inlämna
dispute [conflict] dispyt (u)
brawl [conflict] slagsmål {n}
contest [conflict] tävlan {n}
wrangle [conflict] käbbla
quibble [conflict] slingra sig
oppose [conflict] opponera
debate [speech] debatt (u)
discuss [speech] diskutera
plead [speech] yrka
differ [speech] skilja sig åt
talk about [speech] debattera
hold [speech] inneha