Söktermen argue against har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
argue against (v) [discussion] argumentera mot (v) [discussion]

EN SV Översättningar för argue

argue (v) [discussion]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
resonera (v) [discussion]
 • resonerad
argue (v) [debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
argumentera (v) [debate]
 • argumenterad
argue (v) [discussion]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
argumentera (v) [discussion]
 • argumenterad
argue (v) [general]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
bråka (v) [general]
 • bråkad
argue (v) [debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
diskutera (v) [debate]
 • diskuterad
argue (v) [problem]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
diskutera (v) [problem]
 • diskuterad
argue (v) [debate]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
debattera (v) [debate]
 • debatterad
argue (v) [problem] resonera om (v) [problem]
argue (v) [words] gnabbas (v) [words]
argue (v) [words]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
käbbla (v) [words]
 • käbblad

EN SV Översättningar för against

against (o) [contra] mot (o) [contra]
against (o) [general] mot (o) [general]
against (o) [suggestion] mot (o) [suggestion]
against (o) [comparison] i förhållande till (o) [comparison]
against (o) [contra] emot (o) [contra]
against (o) [general] emot (o) [general]
against (o) [suggestion] emot (o) [suggestion]
against (o) [contra] gentemot (o) [contra]
against (o) [contra] kontra (o) [contra]
against (o) [comparison] i jämförelse med (o) [comparison]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för argue against SV Översättningar
contest [challenge] tävlan {n}
refute [challenge] tillbakavisa
dispute [challenge] dispyt (u)
debate [challenge] debatt (u)
question [challenge] fråga
litigate [challenge] processa