Söktermen argument har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
argument (n) [ord] {n} disputation (n) [ord]
argument (n) [allmän] {n} argument (n) [allmän]
argument (n) [skäl] {n} argument (n) [skäl]
argument (n) [ord] {n} debate (n) [ord]
argument (n) [ord] {n} argumentation (n) [ord]
SV Svenska EN Engelska
argument (n) [skäl] {n} reason (n) [skäl]
argument {n} arguments
argument {n} argument
EN Engelska SV Svenska
argument (n) [ord] {n} disputation (n) [ord]
argument (n) [allmän] {n} argument (n) [allmän]
argument (n) [skäl] {n} argument (n) [skäl]
argument (n) [ord] {n} debate (n) [ord]
argument (n) [ord] {n} argumentation (n) [ord]
argument (n) [skäl] {n} reason (n) [skäl]
argument {n} arguments
argument {n} argument

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för argument SV Översättningar
reasoning [evidence] resonemang {n}
logic [evidence] logik (u)
proof [evidence] prov {n}
explanation [evidence] räkenskap (u)
reason [evidence] reson
justification [evidence] försvar {n}
fact [evidence] faktum {n}
debate [controversy] debatt (u)
discussion [controversy] diskussion (u)
row [controversy] (informal oväsen {n}
quarrel [controversy] kivas
altercation [controversy] (formal ordväxling
rumpus [controversy] rabalder {n}
matter [statement] ärende {n}
subject [statement] (formal försöksperson (u)
theme [statement] tema {n}
thesis [statement] tes
topic [statement] ämne {n}
abstract [outline] sammanfattning (u)
epitome [outline] inkarnation (u)