Söktermen arising har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
arising härrörande

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för arising SV Översättningar
initiation [commencement] inledning (u)
outset [commencement] början (invariable)
opening [commencement] glugg
dawn [commencement] gryning (u)
emergence [commencement] uppdykande {n}
start [commencement] sätta i rörelse
beginning [commencement] begynnelse (u)
flowing [emergence] svallande
outpouring [emergence] utgjutande {n}
escape [emergence] slippa
emanation [emergence] utflöde {n}