Söktermen arrange har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
arrange
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
anpassa
 • anpassad
arrange (v) [garden]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
planera (v) [garden]
 • planerad
arrange (v) [garden]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
anlägga (v) [garden]
 • anlagd
arrange (v) [classification]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
ordna (v) [classification]
 • ordnad
arrange (v) [mathematics]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
ordna (v) [mathematics]
 • ordnad
EN Engelska SV Svenska
arrange (v) [classification]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
arrangera (v) [classification]
 • arrangerad
arrange (v) [meeting]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
arrangera (v) [meeting]
 • arrangerad
arrange (v) [classification]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
organisera (v) [classification]
 • organiserad
arrange (v) [meeting]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
organisera (v) [meeting]
 • organiserad
arrange (v) [printing] göra layouten till (v) [printing]
arrange (v) [classification]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
anordna (v) [classification]
 • anordnad
arrange (v) [classification]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
indela (v) [classification]
 • indelad
arrange (v) [classification] ställa i ordning (v) [classification]
arrange (v) [plans]
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
avtala (v) [plans]
 • avtalad
arrange (v) [plans] komma överens om (v) [plans]
arrange
 • arranged
 • arrange
 • arrange
 • arranged
 • arranged
uppställa
 • uppställd

Engelska Svenska översättingar