Söktermen arrangemang har 10 resultat
SVSvenskaENEngelska
arrangemang(n)[ordnande]{n} disposal(n)[ordnande](informal)
arrangemang(n)[förberedelse]{n} arrangement(n)[förberedelse]
arrangemang(n)[musik]{n} arrangement(n)[musik]
arrangemang(n)[ordnande]{n} arrangement(n)[ordnande]
arrangemang(n)[ordnande]{n} disposition(n)[ordnande](formal)
SVSvenskaENEngelska
arrangemang(n)[ordnande]{n} order(n)[ordnande]
arrangemang(n)[förberedelse]{n} preparation(n)[förberedelse]
arrangemang{n} arrangements
arrangemang{n} scheme
arrangemang{n} arrangement
SVSynonymer för arrangemangENÖversättningar
föreställning[evenemang](uperformance
företag[evenemang]nenterprise
förlustelse[evenemang]amusement
anordning[evenemang](ucontrivance
apparat[evenemang](uapparatus
uppsättning[evenemang](uset
påhitt[evenemang]nfabrication
spektakel[evenemang]nspectacle
jippo[evenemang]nstunt
historia[evenemang](utale
tillställning[evenemang](uentertainment
knep[mått och steg]nsleight of hand
styrning[mått och steg]guiding
manipulation[mått och steg](uinfluencing
kupp[mått och steg](ucoup
manöver[mått och steg](uexercise
arbetsfördelning[ordnande]division of labour(n)
struktur[ordnande](ustructure
system[ordnande]nsystem
hierarki[ordnande](uhierarchy