Söktermen artery har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
artery artär (u)
artery (n) [anatomy] artär (n) [anatomy] (u)
artery (n) [anatomy] pulsåder (n) [anatomy] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för artery SV Översättningar
vein [blood vessel] ven (u)
capillary [blood vessel] kapillär
aorta [blood vessel] stor kroppspulsåder (u)
tube [blood vessel] tunnelbana (u)
highway [thoroughfare] motorväg (u)
main road [thoroughfare] huvudväg (u)
conduit [thoroughfare] kanal (u)
passage [thoroughfare] pass {n}
road [main road] gata (u)
turnpike [main road] tullbom
motorway [main road] motorväg (u)
freeway [main road] motorväg (u)
channel [thing] radiostation (u)
blood vessel [thing] ådra
vessel [thing] (arch. skuta
waterway [thing] farled
aperture [thing] öppning (u)
cleft [thing] spricka