Söktermen artificial har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
artificial (a) [false] falsk (a) [false]
artificial (a) [false] förfalskad (a) [false]
artificial (a) [false] oäkta (a) [false]
artificial (a) [advantage] konstgjord (a) [advantage]
artificial (a) [false] konstgjord (a) [false]
EN Engelska SV Svenska
artificial (a) [objects] konstgjord (a) [objects]
artificial (a) [taste] konstgjord (a) [taste]
artificial (a) [chemistry] syntetisk (a) [chemistry]
artificial artificiell

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för artificial SV Översättningar
practical [worldly] praktisk examen (invariable)
disillusioned [worldly] besviken
precious [worldly] kär
changed [worldly] ändrad
sophisticated [worldly] raffinerad
regular [perfunctory] vanlig
thoughtless [perfunctory] korttänkt
involuntary [perfunctory] ofrivillig
habitual [perfunctory] (formal vanemässig
unreasoning [perfunctory] oförnuftig
mechanical [perfunctory] mekaniker (u)
affected [feigned] gripen
mannered [feigned] (formal tillgjord
unnatural [feigned] onaturlig
plastic [feigned] plast (u)
fake [feigned] fejk (adj n v)
insincere [feigned] ej uppriktig
false [synthetic] osann
counterfeit [synthetic] förfalska
unreal [synthetic] overklig