Söktermen artighet har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
artighet (n) [uppmärksamhet] (u) attention (n) [uppmärksamhet]
artighet (n) [uppförande] (u) good manners (n) [uppförande]
artighet (n) [uppförande] (u) politeness (n) [uppförande]
artighet (u) courtesy
artighet (n) [uppförande] (u) courtesy (n) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
artighet (n) [uppförande] (u) mannerliness (n) [uppförande]
artighet (n) [uppförande] (u) courteousness (n) [uppförande]
artighet (n) [uppförande] (u) civility (n) [uppförande]
artighet (n) [uppförande] (u) chivalry (n) [uppförande]
artighet (n) [uppmärksamhet] (u) attentiveness (n) [uppmärksamhet]
artighet (n) [uppmärksamhet] (u) thoughtfulness (n) [uppmärksamhet]
artighet (u) politeness
SV Synonymer för artighet EN Översättningar
intresse [förståelse] n interest
mottaglighet [förståelse] (u predisposition
uppmärksamhet [förståelse] (u attention
beredvillighet [förståelse] (u alacrity
välvilja [förståelse] (u benevolence
älskvärdhet [förståelse] (u suavity
tjänstvillighet [förståelse] (u willingness to please
tillmötesgående [förståelse] n accommodating
belevenhet [hövlighet] (u chivalry
vett [hövlighet] n savvy
finess [hövlighet] (u subtlety
polityr [levnadskonst] polish
komplimang [komplimang] (u compliment
urskillning [hänsyn] discrimination
diplomati [hänsyn] (u diplomacy
pietet [hänsyn] piety
takt [hänsyn] (u delicacy
lovord [hövlighetsbetygelse] n approbation (formal)
beröm [hövlighetsbetygelse] n credits
erkännande [hövlighetsbetygelse] n acknowledgement