Söktermen as regards har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
as regards (o) [about] beträffande (o) [about]
as regards (o) [about] angående (o) [about]
as regards (o) [about] med avseende på (o) [about]
as regards (o) [about] om (o) [about]
as regards (o) [about] i fråga om (o) [about]

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för regards


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för as regards SV Översättningar
about [regarding] vid
concerning [regarding] rörande
regarding [concerning] i fråga om
as far as [concerning] ända till
respecting [concerning] med hänsyn till
taking into account [in view of] i betraktande av
considering [in view of] betänker
because of [in view of] på grund av
because [in consideration of] därför