Söktermen as usual har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
as usual (o) [habit] som vanligt (o) [habit]

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för usual

usual (a) [event] banal (a) [event]
usual (a) [event] alldaglig (a) [event]
usual (a) [event] vardaglig (a) [event]
usual (a) [event] daglig (a) [event]
usual (a) [event] vanlig (a) [event]
usual (a) [general] vanlig (a) [general]
usual (a) [habit] vanlig (a) [habit]
usual (adj) [most commonly occurring] vanlig (adj) [most commonly occurring]
usual (a) [habit] sedvanlig (a) [habit]
usual vanligt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för as usual SV Översättningar
normal [expected] normal (u)
familiar [expected] förtrogen (invariable)
predictable [expected] förutsägbara
presumed [expected] tagen för givet
conventional [expected] vedertagen
required [expected] nödvändig
habitual [expected] (formal vanemässig