Söktermen ask leave to inspect har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
ask leave to inspect (v) [document] bevilja granskning av (v) [document]
ask leave to inspect (v) [document] ge tillgång till (v) [document]

EN SV Översättningar för ask

ask (v) [general]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
fråga (v) [general]
 • frågad
ask
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
be
 • bedd
ask (v) [necessity]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
kräva (v) [necessity]
 • krävd
ask (v) [necessity]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
fordra (v) [necessity]
 • fordrad
ask (v) [guest]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
inbjuda (v) [guest]
 • inbjuden
ask (v) [guest]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
invitera (v) [guest]
 • inviterad
ask (v) [necessity]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
begära (v) [necessity]
 • begärd
ask (v) [necessity]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
erfordra (v) [necessity]
 • erfordrad
ask
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
spörja
 • spord
ask om

EN SV Översättningar för leave

leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avresa (v) [place]
 • avrest
leave (v) [place] avlägsna sig (v) [place]
leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avgå (v) [place]
 • avgången
leave (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
leave (v) [place] gå iväg (v) [place]
leave (v) [mail]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [mail]
 • lämnad
leave (v) [message]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [message]
 • lämnad
leave (v) [objects]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [objects]
 • lämnad
leave (v) [piece]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [piece]
 • lämnad
leave (v) [relationship]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [relationship]
 • lämnad

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för inspect

inspect
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
syna
 • synad
inspect (v) [examine]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
inspektera (v) [examine]
 • inspekterad
inspect (v) [food]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
inspektera (v) [food]
 • inspekterad
inspect (v) [general]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
inspektera (v) [general]
 • inspekterad
inspect (v) [surveying]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
inspektera (v) [surveying]
 • inspekterad
inspect (v) [surveying]
 • inspected
 • inspect
 • inspect
 • inspected
 • inspected
granska (v) [surveying]
 • granskad