Söktermen aspire har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
aspire (v) [objective]
 • aspired
 • aspire
 • aspire
 • aspired
 • aspired
aspirera (v) [objective]
 • aspirerad
aspire (v) [objective]
 • aspired
 • aspire
 • aspire
 • aspired
 • aspired
sträva (v) [objective]
 • strävad
aspire (v) [objective]
 • aspired
 • aspire
 • aspire
 • aspired
 • aspired
sikta (v) [objective]
 • siktad
aspire (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
aspire
 • aspired
 • aspire
 • aspire
 • aspired
 • aspired
eftersträva
 • eftersträvad
EN Engelska SV Svenska
aspire
 • aspired
 • aspire
 • aspire
 • aspired
 • aspired
längta
 • längtad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för aspire SV Översättningar
make an effort [try] bemöda sig
endeavour [try] strävan (u (invariable))
strive [try] (formal strida
essay [try] försök {n}
seek [try] (formal leta
venture [try] tilltag {n}
attempt [try] attentat
ascend [activity] (formal a
arise [activity] (formal härröra
climb [activity] klättra
surmount [activity] höja sig över
lift [activity] hiss (u)
surge [activity] svallvåg (u)
rise [activity] stiga