Söktermen assent har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
assent (n) [acceptance] (formal) godkännande (n) {n} [acceptance]
assent (n) [approval] (formal) godkännande (n) {n} [approval]
assent (n) [acceptance] (formal) accepterande (n) {n} [acceptance]
assent (formal) bifall {n}
assent (n) [approval] (formal) bemyndigande (n) {n} [approval]
EN Engelska SV Svenska
assent (n) [approval] (formal) tillåtelse (n) [approval] (u)
assent (n) [approval] (formal) tillstånd (n) {n} [approval]
assent (n) [approval] (formal) auktorisation (n) [approval] (u)
assent (formal) samtycke {n}
assent (formal)
  • assented
  • assent
  • assent
  • assented
  • assented
samtycka
  • samtyckt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för assent SV Översättningar
recognition [agreement] igenkännande {n}
approval [agreement] gillande
capitulation [agreement] kapitulation (u)
acceptance [agreement] antagande {n}
permit [permission] tillståndsbevis {n}
let [permission] låt
allow [permission] öppna dörren för
grant [permission] medgiva
concede [permission] släppa in
bear [permission] björn (u)
agree to [permission] samtycka till
admit [permission] instämma
accord [conformity] medge
concord [conformity] harmoni (u)
harmony [conformity] harmoni (u)
peace [conformity] frid
proportion [conformity] (formal storleksförhållande {n}
coherence [conformity] sammanhang {n}
agreement [conformity] samtycke {n}
acknowledgment [acceptance] erkänsla (u)