Söktermen assimilation har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
assimilation (u) assimilation
assimilation (n) [fysiologi] (u) assimilation (n) [fysiologi]
assimilation (n) [mental aktivitet] (u) assimilation (n) [mental aktivitet]
SV Synonymer för assimilation EN Översättningar
acklimatisering [lämpande] (u Akklimatisation {f}
inställning [lämpande] (u Einstellung {f}
integration [lämpande] (u Integration {f}
ekologi [lämpande] (u Ökologie {f}
anpassning [lämpande] (u Anpassung {f}
sammansmältning [integrering] (u Zusammenschluss {m}
inlemmande [integrering] n Integration {f}
enande [integrering] n einigend (sich)
fusion [integrering] (u Fusion {f}
förening [integrering] (u Verbindung {f}
EN Engelska SV Svenska
assimilation (n) [physiology] upptagande (n) {n} [physiology]
assimilation assimilation (u)
assimilation (n) [mental activity] assimilation (n) [mental activity] (u)
assimilation (n) [physiology] assimilation (n) [physiology] (u)
assimilation (n) [mental activity] assimilering (n) [mental activity] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för assimilation SV Översättningar
agreement [acclimatization] enighed (n)
conformity [acclimatization] konformitet (n)
absorption [digestion] absorption
osmosis [digestion] osmose